SI - INDEXY RYCHLOSTI


Index rychlosti udává maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Index kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.


Symbol L M N P Q R S T U H V W Z
Rychlost 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 >270