TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH


Hodnoty tlaku vzduchu uvedené na nálepce jsou vždy hodnoty "tlaku za studena". Tlak vzduchu za studena je definovaný jako tlak vzduchu v pneumatikách na vozidle, které nejelo alespoň 3 hodiny nebo ujelo méně než 1.6km po tříhodinové přestávce. Tlak vzduchu za studena nesmí překročit hodnotu maximálního tlaku vylisovanou na boku pneumatiky.


Pokud jsou pneumatiky vystaveny širokému rozsahu venkovních teplot, musíte kontrolovat tlak v pneumatikách častěji, protože se může měnit změnou teploty. Tlak v pneumatikách se mění přibližně o 7 kPa na 7°C změny teploty vzduchu. To si musíte uvědomit, když kontrolujete tlak v pneumatikách v garáži, zejména v zimě. Příklad: Pokud je teplota v garáži 20°C a venkovní teplota vzduchu 0°C, potom by měl být tlak vzduchu za studena zvýšen o 21 KPa, což se rovná 7 kPa na každých 7°C vnější teploty.


Tlak pneumatiky může při provozu stoupnout mezi 13 až 40 kPa. NESNIŽUJTE tento normální nárust tlaku, tlak vzduchu v pneumatikách by pak byl příliš nízký.